Avlyst DNT sitt grunnleggjande turleiarkurs

Kurs

Fra dato
25. april kl. 09:30
Til dato
26. april kl. 17:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Voksne, Ungdom
Arrangører
Nordhordland Turlag, Bergen og Hordaland Turlag
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. korona

Nordhordland Turlag vil arrangera DNT sitt grunnleggande turleiarkurs 25. – 26. april 2020.

Kurset krev ikkje forkunnskapar, kun at du er medlem i DNT og har tatt ambassadørkurset til DNT.

Nordhordland Turlag(NT) vil sponse turleiarkurs for sine medlemar og frivillige. Kurset er derfor gratis for medlemar av NT, men det føreset at du etter kurset leiar to turar for Nordhordland Turlag innan utgangen av 2021. Alternativt vil deltakarvgifta vere kr. 2.000,-. Det er også deltakeravgiften for de som ikke er medlem av Nordhordland Turlag. Velkommen med på laget!

Grunnleggjande turleiarkurs er 15 timar, og vi startar lørdag kl. 09.30. Det vert ikkje overnatting på dette kurset, men du vil få heimelekse lørdagskvelden. Søndag startar vi kl. 09.00, til ny dyst med liv og lære, for det meste utandørs. Kurset vert halde sør i regionen, litt avhengig av kor det er snøtfritt :-)

Læringsmål for kureset:
- God praktisk og teoretisk kunnskap om turleiing
- God generell turkunnskap.
- God kunnskap om turutstyr, turklede, mat/drikke på tur
- Grunnleggjande orienteringsferdigheiter

Personar som har delteke på grunnleggande turleiar godkjent turleiar for turar i nærmiljøet som i hovudsak går på vegar og stiar. Etter endt kurs vil kursleiar gje råd til dei deltakarane som ynskjer å gå vidare på turleiarstigen mot sommarturleiar

Kurset er praktisk retta og ein vil vera ute det meste av helga. 

Detaljar om frammøte og anna vil ein koma tilbake til seinast ei veke før kursstart.

Frå kursplanen: 

TEMA

INNHOLD

Kursstart.

-         Presentasjon av kursleder, kursinnhold, arbeidsform.
-         Praktisk informasjon

Turlederrollen

-         Viktige lederoppgaver.
-         Hva kjennetegner en god leder?
-         Formidlingsteknikker.
-         Hvordan høre og se alle turdeltagerne?

Kart og kompass

- detalj orientering

-         Grunnleggende innføring i kart og kompass.
-         Ulike typer kart
-         Målestokk og ekvidistanse
-         Turplanlegging
-         Beregning av rutetider
-         Kompasskurs
-         Formidling av kartkunnskap
-         Formidling av naturkunnskap
-         Formidling av DNTs holdninger

Bekledning/utstyr

-         Gjennomgang av hensiktsmessig bekledning på tur.
-          Hvilke fordeler/ulemper har de mest kjent materialene som   ull/bomull/gortex

Mat og drikke på tur

-         Grunnleggende teori om mat og drikke på tur
-         Bruk av vanlige kokeapparater (rødsprit, gass)
-         Mat på bål.
Hvordan lage bål.

Ferdaråd

-         Hvordan og hvorfor

 

  1.  

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Tanja Resink
  • Børge Brundtland
  • Jane Britt Daae