Budeiedilten 2017

BUDEIEDILTEN HEIDERTEIKNET I NORDHORDLAND TURLAG
Budeiedilten i NH turlag vert delt ut til han eller ho
 som over tid har jobba for turlaget
 som i eller utanfor styret har vore eldsjel,
 stått på
 og vore engasjert i og for Nordhordland turlag

BUDEIEDILT 2017
Årets Budeiedilt vert delt ut til ein aktiv og engasjert, arbeidsvillig og positiv
person. Dette er ein JA-person, som har gitt mye av si tid og oppmerksomhet til
turlaget. Rollene i turlaget har vore som turleiar og kjent”mann”, som
styremedlem med allsidig ansvar for profileringstøy, for informasjon på nett og
Facebook og annonser i lokalavisene, som kontaktperson for programnemnda, som
sekretær i styret. Med sin gode husk og god orden har årets kandidat vore eit
særs viktig medlem i styret i Nordhordland turlag i dei siste 5 åra., noko som
har kome medlemmer og laget til gode.
Årets kandidat er Anne Helen Eidsheim