Bli med på tur til Alver kommune!

Flotte, fremste folkevalte - ordførane i Lindås, Meland og Radøy gler seg til tur!
Flotte, fremste folkevalte - ordførane i Lindås, Meland og Radøy gler seg til tur! Foto: Jane Britt Daae

Søndag 8. april 2018 kan du bli med turlaget og tre ordførarar gjennom dei kommunane som skal bli Alver kommune. Velkommen med på ein spesiell søndagstur i godt selskap og utan kommunegrenser!

Turen kan gjennomførast som ein fellestur med turlaget og turleiarar, eller den kan gjennomførast på eiga hand. Begge deler går fint og kan tilpassast etter kor og kor langt du vil gå.

Det er stas om du vert med på turlaget sin fellestur gjennom tre kommunar som skal bli Alver kommune! Ordførane går i spissen! Ta med vener, famile, naboar, bekjente og så lagar me ein minnerik turdag i vårt flotte kystlandskap!

Om fellesturen med Nordhordland Turlag:

Oppmøte: Parkeringsplass på Flatøy, ved blandeverket søndag 8. april 2018 kl. 09.30. Her vil buss frakte oss til startsstaden - Vetås på Radøy. 

Påmelding og pris: Fellesturen vert organisert med turleiarar, og busstransport skal tingast på førehand. Alle som vil gå med turlagets fellestur må derfor melde seg på ved å trykkje her. For skyss, turleiing og organisering kostar fellesturen kr 100,- for vaksne medlemar i DNT, og kr 200,- for ikkje-medlemar. Barn og unge under 18 år har gratis deltaking (men må melde seg på om dei vil ha busskyss). Det er fint om detakarane kan ha med deltakeravgift i kontantar (utan behov for veksling), eller avgifta sendast på Vipps til Nordhordland Turlag på turdagen. 

Turløypa gjennom tre kommunar: Starten er på Vetås (Radøy). Derfrå går turen over Fjellsende 68 moh til Alversund, til Tveitavarden 196 moh, ned til Isdal, over Hagelsundbrua og til Håøy, og for dei som ønskjer det til Håøytoppen 171 moh (Flatøy). Turen vil ta 4-5 timar og er gradert som middels krevjande. Ein treng ikkje å vere fjellgeit for å gjennomføre turen, og den passer dei som likar å bruke dagen ute på ein litt lengre søndagstur. Dersom deltakarane ikkje ønskjer å gå via Tveitavarden er det eit heilt greit alternativ å gå langs vegen (fortau og gangvegar). På den måten kan deltakarane gå direkte Hagelsundbrua og til Håøy. Turløypa har altså  ulike alternativ slik at turen kan bli som best for alle.  Målet er at alle sluttar av på Håøy.

​​​​​​​Familiearrangement på Håøy: 

På Håøy blir det eit eige arrangement kl. 13-15. Om fellesturen rekk fram i det tidsrommet, så er det bålbanne og servering av varm drikke.

Alle turdeltakarane må ta med rikeleg mat og drikke på turen, og gode sko og varme klede etter årstida. Gode sko vil seie god såle, ankelstøtte og helst tole vatn. 

Velkommen til søndagstur gjennom tre kommunar som skal bli Alver kommune!«Eg gler meg til å kome meg ut på tur og ikkje minst oppleve dei ulike turane som ein kan gå i Alver kommune. Kommunen er rik på naturopplevingar, og vi kan rett og slett gå eit skritt av gangen. Å kome seg ut på tur er ein nytelse for kropp og sjel , tur med frisk luft og lys verkar positivt på humøret og gir livskvalitet i kvardagen . Du blir rett og slett glad når du kjem deg ut. Alver kommune byr på mange ulike turløyper , både lette og meir tunge og lange turer . Så eg håper mange både vaksne , barn og unge blir med på tur i Alver kommune - blir med i felleskapet og gå nokre steg om gangen . Det skal eg gjere og det vil gle meg stort om vi møtte mange av Alver innbyggjarane og andre på tur 8.april. Ut på tur og aldri sur i Alver kommune « Ordførar i Lindås kommune - Astrid Aarhus Byrknes
Nye Alver kommune har ein natur som innbyr til varierte turopplevingar. Alt ligg til rette for gode naturopplevingar både i nærområda våre, men og meir krevjande turar om ein ønskjer det. Å komme seg ut i naturen er noko eg set stor pris på, og det er ikkje få problem ein kan løyse berre ein får seg ein tur. Eg vil gi honnør til Nordhordland turlag for dette initiativet og for den store frivillige innsatsen laget legg ned. Folkehelsearbeid i praksis! Det blir kjekt å vere med på denne turen frå Vetås i Radøy kommune, via Knarvik i Lindås til Håøy i Meland. Alver in a nutshell! Eg håper å treffe mange av dykk både undervegs på turen og på endestoppen på Håøy. God tur! Ordførar i Meland kommune - Øyvind H. Oddekalv
Bli med på turen! Dess fleire me vert, dess trivelegare vert det! Turfolk er trivelege folk, og eg håpar denne turen får mange deltakarar. Eg gledar meg til søndag, og eg synest det er flott at me startar Alver kommune med noko så folkeleg og bra som å gå ein tur i friluft! Natur og friluftsliv er viktige ingrediensar i livet mitt, og turgleda er me mange som deler, så kom og bli med! Ordførar i Radøy - Jon Askeland