Styret i Nordhordland Turlag

Nytt år og nye turmoglegheiter! Det nye styret er klart!

Etter årsmøtet 29. januar 2020 består styret i Nordhordland Turlag av: Børge Brundtland(leiar), Jane Britt Daae, Vegard Mogen, Tanja Resink, Tone Haugen Wiik (ny, ikkje tilstades på bildet), Knut Espetvedt og Silje Sandvik Sudmann (ny).

Årsmøtet vedtok også attval av revisor Kristin Solberg, og nye medlemar til valkomiteen er Renate Rebnord Matre og Leif Bjørnar Hopland.

Skrevet av Jane Britt Daae 4. februar 2020