Friluftsliv etter hjerneslag?

Lese meir her om eit nytt prosjekt som kan fremje fysisk og sosial deltaking.

Tanja Resink som er turleiar i DNT tilrettelagt Nordhordland tek vidareutdanning «Aktiv omsorg» ved høyskulen på Vestlandet, avd Sogndal. Ho har valt eit prosjekt retta til personer med erverva hjerneslag, både kvinner og menn. Deltakarane i prosjektet innehar sjølvstendig gange med gangvanskar. Ho skriv:

Hensikten med prosjektet:

Hensikt med prosjektet er å få mer kunnskap om betydningen av friluftsliv på egen helse, spesifikk balanseferdigheter, for slagrammede. Målet er også å se om deltagelse i en friluftsliv gruppe bidra å fremme fysisk aktivitetsnivå, fremme bevissthet om egen kropp, fremme økt selvstendighet, fremme mestring og sosial deltagelse og dermed muligens kan bidra til økt livskvalitet.

Hva innebærer prosjektet for deg som deltager?

Prosjektet består av to turer ute i naturen, per uke, over totalt 5 uker.  10 turer totalt.

Alle deltagere går sammen med fysioterapeut gjennom et spørreskjema relevant til prosjektet og alle deltagere blir testet med Bergs balanse Scale før og etter prosjektet.

Turene består av en gåtur med forskjellige lengde i km per gang. Vi går til en sitteplass ute i naturen og går gjennom noen friluftsliv aktiviteter som for eksempel å sette opp bål, koke kaffi, å fiske, noe orientering i terreng. Turene blir tilpasset den enkelte deltager og tur utvalg blir på delvis tilrettelagte grusveier eller stier. Tur område er i Alver kommune, mesteparten på Radøy.  Turene tar sirka 1-2 timer hver tur.

Ønsker du å være med i prosjektet «friluftsliv etter hjerneslag»?

Send en epost med navn og telefon nummer til fysioterapeut: Tanja.resink@trimtrening.no

Eller send en melding til meg på SMS: 48038837.

Da kan vi se om du kan delta i prosjektet, samt gi deg mer info om prosjektet. Det er også mulig for pårørende å sende mail eller sende SMS om det er behov for det.

Håper å høre fra deg!


Med vennlig hilsen,

Tanja Resink