Frivillig i nordhordland turlag 

Frivillige gjør dugnad på Selhamar.
Frivillige gjør dugnad på Selhamar. Foto: André Marton Pedersen

På desse sidene finn du nyttig informasjon om det frivillige arbeidet i Nordhordland Turlag.

Som lokallag under Bergen og Hordaland Turlag brukar me dei ordningane som dei organiserar