Frivillig i nordhordland turlag 

Leiar for hyttetilsynet ved Vardadalsbu turisthytte - vest i Stølsheimen - Kari Sauer
Leiar for hyttetilsynet ved Vardadalsbu turisthytte - vest i Stølsheimen - Kari Sauer Foto: Jane Britt Daae

På desse sidene finn du nyttig informasjon om det frivillige arbeidet i Nordhordland Turlag.

Som lokallag under Bergen og Hordaland Turlag brukar me dei ordningane som dei organiserar