HYTTENE VÅRE

Skavlabu.
Skavlabu. Foto: Hild Fjermestad Aase

Nordhordland Turlag har driftsansvar for tre hytter i Stølsheimen og Lindåsfjella.

Aktuelle hytter i våre område

Hyttebesøket fra A til Å

De fleste av turistforeningshyttene er selvbetjente (med proviant) og ubetjente hytter (uten proviant). Her ser du hvordan du bruker disse hyttene.

Kalvedalshytta.
Kalvedalshytta. Foto: Einar Sleire