KAJAKKGRUPPA

Padling Nordhordland
Padling Nordhordland Foto: Arne Færøy

Leiar i Kajakkgruppa til Nordhordland Turlag er Arne Færøy. Tlf.924 91 487


Fast dag for padling er torsdagar. Aktiviteten tar til tidleg i mai, med siste turar i september. Alle turar til gruppar er å finna i turlaget sitt årlege program, på nett, i papirutgåve og via annonser i lokalavisene. Nye medlemmar er alltid velkomen i gruppa.