Om Oss

Dugnad på Vardadalsbu, juni 2020.
Dugnad på Vardadalsbu, juni 2020. Foto: Kari Sauer

Nordhordland Turlag skal fremja aktivt, naturvenleg og sikkert friluftsliv i skog, fjell og ved kyst.

Turlaget vart starta i 1993 og omfattar kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden, og Modalen. Me. har over 2000 medlemmer.

Nordhordland Turlag er tilknytta Bergen og Hordaland Turlag og DNT systemet som lokallag under Bergen og Hordaland Turlag.  Laget har søndagsturar, helgeturar, onsdagsturar, kurs, sommar- og vinterturar, padleturar og ikkje minst turar i regi av Barnas Turlag og DNT ung.

Me har driftsansvaret for tre hytter i Stølsheimen: Vardadalsbu, Skavlabu og Kalvedalshytta. Me merker ruter mellom desse hyttene, og gjer merksam på at me ikkje er ansvarleg for merking av andre ruter i området som ikkje er T-merka eller definert som DNT ruter. Leiar for laget er Børge Brundtland som vart vald på årsmøtet i januar 2019.

Kontonummer: 3632.07.07727
VIPPS: 141728

Laget er registert i Einingsregisteret og Frivillighetsregisteret.