Om Oss

Nordhordland Turlag skal fremja aktivt, naturvenleg og sikkert friluftsliv i skog, fjell og ved kyst.

Turlaget vart starta i 1993 og omfattar kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden, og Modalen.  Ved utgangen av 2018 har laget 1944 medlemmer.


Me er tilknytta Bergen og Hordaland Turlag og DNT systemet som lokallag under Bergen og Hordaland Turlag.  Laget har søndagsturar, helgeturar, onsdagsturar, kurs, sommar- og vinterturar, padleturar og ikkje minst turar i regi av Barnas Turlag og DNT ung.

Me har driftsansvaret for tre hytter i Stølsheimen: Vardadalsbu, Skavlabu og Kalvedalshytta.  

Me merker ruter mellom desse hyttene.  Me gjer merksam på at me ikkje er ansvarleg for merking av andre ruter i området som ikkje er T-merka eller definert som DNT ruter. Leiar for laget er Børge Brundtland som vart vald på årsmøtet i januar 2019.

Laget er registert i Einingsregisteretog Frivillighetsregisteret.

Vedtektene til laget finn du her

Nordhordland Turlag org.nr. 994 249 347 Postboks 32, 5903 Isdalstø
Kontonummer: 3632.07.07727
VIPPS: 141728