Om Oss

Nordhordland Turlag skal fremja aktivt, naturvenleg og sikkert friluftsliv i skog, fjell og ved kyst.Turlaget vart starta i 1993 og omfattar kommunane Lindås, Meland, Radøy, Fedje, Austrheim, Masfjorden, og Modalen.  Ved utgangen av 2017 har laget 1900 medlemmer.

Vedtektene til laget finn du her

Me er tilknytta Bergen og Hordaland Turlag og DNT systemet som lokallag under Bergen og HordalandTurlag.  Laget har søndagsturar, helgeturar, onsdagsturar, brekurs, sommar- og vinterturar.

Me har driftsansvaret for tre hytter i Stølsheimen: Vardadalsbu, Skavlabu og Kalvedalshytta.  

Me merker ruter mellom desse hyttene.  Me gjer merksam på at me ikkje er ansvarleg for merking av andre ruter i området som ikkje er T-merka eller definert som DNT ruter. Leiar for laget er Øyvor Haldis Larsen som vart vald på utsatt årsmøtet i mars 2016.

Laget er registert i Einingsregisteretog Frivillighetsregisteret.